<div align="center"> <h1>Horeb</h1> <h3>Strona Duszpasterstwa Akademickiego Horeb</h3> <p>DA, duszpasterstwo, akademickie, studenci, kosciol</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wolf.ict.pwr.wroc.pl/mskuba/" rel="nofollow">http://wolf.ict.pwr.wroc.pl/mskuba/</a></p> </div>